Dorpsstraat 608
1723 HJ Noord-Scharwoude

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Door het coronavirus en de genomen maatregelen ter afvlakking van de verspreiding (zoals sluiten van horeca etc.) zien veel ondernemers hun omzet snel verdampen. Het dalen van de omzet kan een domino-effect tot gevolg hebben, ondernemers die hun facturen niet betaald krijgen kunnen op hun beurt ook hun financiële verplichtingen niet nakomen. Hierdoor kan een onwenselijke situatie ontstaan.

Om deze ondernemers tegemoet te komen en het domino-effect een halt toe te roepen heeft de overheid de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Met deze regeling is het voor ondernemers die voldoen aan de gestelde eisen mogelijk om een aanvulling op het inkomen of een lening om liquiditeitsproblemen op te vangen aan te vragen.

Let op! Een aanvraag voor de Tozo doet u in de gemeente waar u staat ingeschreven, niet in de gemeente waar uw onderneming is gevestigd.

Welke ondernemers komen in aanmerking

Niet alle ondernemers kunnen een beroep doen op de Tozo. U kunt een aanvraag indienen als uw onderneming voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent woonachtig in Nederland en uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U heeft uw onderneming voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven bij de kamer van koophandel.
  • U werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of zelfstandig beroep.
  • U verwacht dat uw inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum of uw onderneming heeft als gevolg van de crisis liquiditeitsproblemen.

Aanvulling op het inkomen

Ondernemers die verwachten dat het inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum kunnen een beroep doen op de Tozo. Het inkomen zal maximaal drie maanden aangevuld worden tot bijstandsniveau (€ 1.500,-- gehuwden / samenwonenden en € 1.050 voor alleenstaanden). Dit bedrag is een gift en hoeft achteraf niet te worden terugbetaald.

Bij het bepalen van de hoogte van uw inkomen moet u uitgaan van uw totale inkomen. Bent u naast ondernemer ook in loondienst, dan dient u beide inkomens bij elkaar op te tellen. Uw vermogen telt niet mee bij het bepalen of u in aanmerking komt voor de Tozo. 

Liquiditeitsproblemen

Ondernemers die in liquiditeitsproblemen komen kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157,-- tegen 2% rente. De lening zal binnen vier weken beschikbaar zijn en de maximale looptijd is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost.

Toetsing

De overheid heeft toegezegd soepel om te gaan met aanvragen voor de Tozo en deze versneld af te handelen. Pas achteraf zal het recht op de Tozo worden vastgesteld.

Indien achteraf blijkt dat er onterecht aanspraak is gemaakt op de Tozo, dan zal de gemeente het onterecht uitgekeerde terugvorderen. Blijkt dat er sprake is van fraude, dan zal er tevens een boete worden opgelegd die gelijk is aan het terug te vorderen bedrag.

Bent u ondernemer en is uw beroep op de Tozo afgewezen of krijgt u een terugvorderingsbeslissing, neem dan gerust contact met ons kantoor op om de mogelijkheid van bezwaar te bespreken. Wij staan u graag bij tegen scherpe uurtarieven of op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Voor verdere vragen kunt u kosteloos contact met mij opnemen mr. Alexander Ton.