Overige rechtsgebieden

Vanzelfsprekend kunnen particulieren, ondernemers en rechtspersonen voor ieder rechtsgebied een beroep op ons doen. Wij hebben dan ook als doelstelling om cliënten op een adequate manier bij te staan en creatief en oplossingsgericht mee te denken. Ook heeft Molenaar & Hermes Advocatenkantoor een pro deo-functie waardoor toegang tot de rechtsstaat voor iedereen toegankelijk blijft.

Arbeidsvoorwaarden APK

Is uw huidige arbeidsovereenkomst wel goed opgesteld? Heeft u twijfels over de (rechts)geldigheid van bepaalde voorwaarden? Met de ArbeidsvoorwaardenAPK houden wij tegen een gereduceerd tarief ad € 150,-- excl. BTW uw arbeidsovereenkomst tegen het licht en analyseren wij de punten die verbeterd kunnen worden. Vraag naar de voorwaarden.

AlimentatieAPK

Betaalt u niet te veel? Ontvangt u niet te weinig? Laat uw eerder vastgestelde alimentatie tegen een gereduceerd tarief ad € 150,-- excl. BTW het licht houden.

Vraag naar de voorwaarden