Mediation

Wat is mediation?

Mediation is het Engelse woord voor ‘bemiddeling’. En dat is wat een mediator dan ook doet: bemiddelen als onafhankelijke derde tussen twee of meer partijen bij onenigheden. Dat kunnen allerlei soorten ruzies, geschillen en onenigheden zijn.

Waarom mediation

De belangrijkste redenen om voor mediation te kiezen zijn:
• De wens om de harmonie te bewaren omdat men bijvoorbeeld gaat scheiden, kinderen heeft en weet dat een echtscheiding al erg genoeg voor hen is, laat staan een echtscheiding die conflictueus is.
• De wens om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het is immers mogelijk dat beide partijen slechts een mediator inschakelen in plaats dat elk van hen een advocaat inschakelt.
• De wens om het geschil zo snel mogelijk af te handelen

Hoe verloopt een mediation traject?

Mediation is aan de orde als beide partijen zich er voor in willen zetten om samen afspraken te maken over hun geschil en zij ook bereid zijn om daarbij niet vast te houden aan de eigen standpunten. De mediator is de onpartijdige derde. Zij probeert de partijen door het stellen van vragen en het geven van informatie op een lijn te krijgen.

Onze mediators: Marina Molenaar en Luella Hermes

Mediator is geen beschermde titel. Er bevindt zich dan ook veel kaf tussen het koren. Het is zaak dat u iemand vindt en kiest die kennis, ervaring en empathie heeft. Onze mediators beschikken over deze kwaliteiten. Zij zijn dan ook beiden als register-mediator aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MFN). Marina Molenaar heeft veel ervaring opgedaan bij echtscheidingsmediations. Ook Luella Hermes is echtscheidingsmediator. Daarnaast is zij met haar specialisatie arbeidsrecht ook uitermate goed inzetbaar als arbeidsrechtmediator. De kwaliteiten van beide mediators blijken ook uit de referenties van haar cliënten.

Meer informatie en kosten

Als u vragen heeft over mediation, belt u dan met een van onze mediators. Zij vertellen u dan persoonlijk hoe het traject verloopt. Zij kunnen u dan waarschijnlijk ook direct een indicatie van de kosten geven. Wij bieden ook mediation op basis van gefinancierde rechtsbijstand aan. Soms dekt uw rechtsbijstandsverzekering ook de kosten van mediation.

Arbeidsvoorwaarden APK

Is uw huidige arbeidsovereenkomst wel goed opgesteld? Heeft u twijfels over de (rechts)geldigheid van bepaalde voorwaarden? Met de ArbeidsvoorwaardenAPK houden wij tegen een gereduceerd tarief ad € 150,-- excl. BTW uw arbeidsovereenkomst tegen het licht en analyseren wij de punten die verbeterd kunnen worden. Vraag naar de voorwaarden.

AlimentatieAPK

Betaalt u niet te veel? Ontvangt u niet te weinig? Laat uw eerder vastgestelde alimentatie tegen een gereduceerd tarief ad € 150,-- excl. BTW het licht houden.

Vraag naar de voorwaarden